Regionalt forum

Regionalt forum Agder er en åpen møteplass mellom akademia, næringsliv, innbyggere og politikere. Forumet skal skape engasjement og dialog omkring viktige utviklingsutfordringer på Agder, samt bidra til en styrket dialog mellom forskning og de pågående sosiale og politiske debatter på Agder. Forumet er også en brobygger mellom nasjonale, internasjonale trender og debatter, og lokale/regionale diskusjoner. Regionalt forum Agder er et samarbeid mellom VRI- Agder, Regionplan Agder 2020 og RIS senteret ved Universitetet i Agder/Agderforskning.

 

Ny nettside for Regionplan Agder: http://www.regionplanagder.no