Visit from Kingston Business School

Visit by master students from Kingston Business School, in week 44, 2016. They were accompanied by lecture Charles Berthold, and professor Richard Ennals.

Seminar on Lean and sustainability on November 3 and 4 for master students of innovation and knowledge development in cooperation between University of Agder and Eyde Cluster. The seminar was also attended by master students from Kingston Business School. Gunnar Kulia from the Eyde Cluster gave an introduction to the seminar.

eyde-2

View full programme

The students followed the teaching of Master in Innovation and Knowledge Development. The students organization NOVUS hosted a special workshop on entrepreneurship.

kingston-2-1

kingston-1-1

The RIS-Centre is hosting a seminar on green transition together with NOREGIO

Nordisk rundbordsdiskusjon: Grønt skifte i et norsk perspektiv

Universitetet i Agder, Uglandsstua, Campus Grimstad, mandag 24. oktober 2016 Universitetet i Agder/RIS senteret og Nordregio vil gjerne invitere deg til Grimstad 24. oktober 2016 for et møte og workshop med lokale, regionale og nasjonale aktører for å diskutere muligheter og utfordringer knyttet til et grønt skifte i Norge. Nordregio et av Nordens ledende forskningsinstitutt innenfor regional utvikling og byplanlegging. Vi utfører strategisk forskning og produserer policyrelevant kunnskap med et nordisk og europeisk komparativt perspektiv. Workshopen er en del av «Nordic Green Growth Roadshows» som Nordregio arrangerer i alle de nordiske landene. Formålet med arrangementet er todelt:

  •  å samle lokale, regionale og nasjonale aktører innenfor offentlig administrasjon, forskning og privat næringsliv for å utveksle erfaringer og diskutere muligheter og utfordringer knyttet til et grønt skifte i Norge; og
  • å få innspill fra deltakerne på workshopen til det kommende samarbeidsprogrammet for Nordisk Ministerråds embetsmannskomité for regionalpolitikk i 2017-2020.

Universitetet i Agder, Uglandsstua, Campus Grimstad, mandag 24. oktober 2016

Påmelding

Påmelding sendes til ingrid.johnsen@nordregio.se senest 15. oktober. Møtet starter med felles lunsj for alle deltakerne. Gi beskjed om du ønsker å delta på lunsjen. Påmeldingen er bindende.

Program:

12.00 Lunsj
13:00 Velkommen
Arne Isaksen, Professor, Universitetet i Agder/RIS Center
13.10 Grønn vekst som pådriver for regional utvikling
Vincent Fleischer, Avdelingsdirektør KMD
13:30 Presentasjon av “Nordic Working Group on Green Growth – Innovation & Entrepreneurship”
Jukka Teräs, Senior Research Fellow, Nordregio
13.45 Industriell symbiose og grønn vekst i Norden: regionale case-studier
Ingrid Johnsen, Senior Research Fellow, Nordregio
14:00 Korte presentasjoner (10 min) fra deltakerne:
Trond Nilsen, Seniorforsker, NORUT
Lars Petter Maltby, CTO Eyde Cluster/ Managing Director Eyde Innovation Center
Torstein Thorsen Ekern, Prosjektleder, Klimapartnere Agder
14.45 Pause
15.00 Strukturert rundbordsdiskusjon om muligheter for grønt skifte med alle deltakerne
15.45 Oppsummering
16:00 Slutt

Last ned programmet her

PhD students at Department of work life and innovation is attending the PhD courses

PhD students at Department of work life and innovation, at University of Agder is attending the PhD courses EX-604 PHILOSOPHIES OF SOCIAL SCIENCES and ORG-602 KNOWLEDGE ORGANISATIONS, MANAGEMENT AND KNOWLEDGE DEVELOPMENT, at Metochi Study Centre, Lesbos, Greece.  June 12 – 17, 2016.

20160612_193941

Charles Berthold, Lecturer at Kingston University London is teaching about Gilles Deleuze and post-structuralism. Other lectures at the courses are: Associate professor Jon P. Knudsen, University of Agder, professor Olav Eikeland, Oslo and Akershus University College, professor Has Grelland, University of Agder, and associate professor James Karlsen, University of Agder. Course director is professor Hans Chr Garmann Johnsen, University of Agder.

20160613_161630