Master/PhD

Masterprogram i Innovasjon og Kunnskapsutvikling

Innovasjon og Kunnskapsutvikling er et 2-årig masterprogram som tilbys ved Handelshøyskolen ved Universitet i Agder. Studentene har ulik bakgrunn og erfaringer, og studiet legger vekt pådiskusjoner og refleksjoner om teori og praksis.

Studiet ser utvikling av kunnskap, læring og innovasjon som viktige svar på en rekke utfordringer i private og offentlige organisasjoner, næringsmiljøer og regioner. Det legger vekt på at kunnskapsutvikling og innovasjon skjer gjennom forskningsaktivitet, men også på at innovasjon i norsk sammenheng i stor grad er erfaringsbasert og medarbeiderdrevet. Det betyr at læring og innovasjon er del av, og avhengig av, større prosesser i samfunnet. Det gir behov for en bred forståelse av innovasjonsprosesser.

Studiet gir derfor kunnskap om endringsprosesser og kunnskapsutvikling i organisasjoner, kunnskapsflyt og læring i systemer av bedrifter og andre aktører og om forutsetninger for innovasjon og næringsutvikling i ulike regioner og nasjoner. Studiet er opptatt av både ‘harde’, økonomiske faktorer og ‘myke, kulturelle faktorer for innovasjon, og av hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon kan forsterkes gjennom målrettet aktivitet og politikk.

Innovasjon er nødvendig for at bedrifter og næringsliv skal kunne holde seg konkurransedyktig og for at offentlig sektor skal levere kvalitet og være effektiv. I sum er innovasjon på mange nivåer viktig for å sikre god velferd. Studentene på studiet vil få kompetanse til å planlegge, utføre og evaluere endrings- og innovasjonsprosesser i organisasjoner. Studentene vil også kunne arbeide med innovasjonsstrategier i bedrifter og offentlig sektor, og med å utvikle samhandling mellom offentlige og privat aktører.

Kunnskapsøkonomien krever kunnskapsledelse

Studiet legger vekt på å oppøve selvstendig refleksjon og et kritisk blikk hos studenter.

Les mer om studiet og søknadsprosess her.