Kategoriarkiv: Rapporter om Agder

Rapporter som angår Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Denne rapporten prøver å oppsummere noen erfaringer med første runde av VRI prosjekter på Agder (2007-2010) med utgangspunkt i hva som er bakgrunnen for VRI. Vi har forsøkt å identifisere læring og endring på ulike felt. Rapporten bygger på ulike undersøkelser vi har gjort i forskerteamet og på observasjoner og erfaringer fra prosesser. Vi har tatt for oss ulike deler av VRI aktivitetene hver for seg og samtidig forsøkt å danne et helhetsbilde. Dette er ikke en evaluering av VRI Agder fra forskerprosjektet side. Det er heller ikke en forskningsrapport, selv om noen av diskusjonene og temaene her vil bli tatt videre i paper og artikler som er under arbeid. Dette må sees på som en kvalifisert refleksjon fra innovasjonsforskerne med grunnlag i empiriske studier. I og med at disse refleksjonene er basert på den enkelte forskers teoretiske tilnærming, så har vi valgt å lage rapporten i form av signerte kapitler.

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder