Kategoriarkiv: Nyheter

Made in Agder

Statsminister Erna Solberg kommer til Sørlandets viktigste møteplass. Agderkonferansen samler sentrale beslutningstakere og ledere fra næringslivet, offentlig sektor og akademia på Sørlandet. Målet med konferansen er å belyse utfordringer og muligheter knyttet til kompetansebehov og kompetanseutvikling i landsdelen. Derfor har årets Agderkonferanse fått undertittelen “læringslivet”.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund, KS-leder Gunn Marit Helgesen og LO-sekretær Trude Tinnlund er andre sentrale samfunnsaktører som vil bidra på årets konferanse.

Klikk HER for mer informasjon

Sørlandets transformasjon

Under Ibsen-/ Hamsun-dagene holder RIS  seminar på UiA i Grimstad fredag 17. august kl 10-13: http://www.ibsenhamsun.no/program/

Tema: Sørlandets transformasjon:

Innlegg

Olav Arild Abrahamsen: Sosiale strukturere i utviklingen av Sørlandsbyene:  Eksempel Farsund
Jon Paschen Knudsen:  Sosial og politisk transformasjon på Agder
Arne Isaksen: Produksjonens transformasjon: fra Fordisme til kunnskapsbasert økonomi: Eksempel fra IKT på Agder

Hans Chr Garmann Johnsen: Modernisme og Sørlandet.

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Denne rapporten prøver å oppsummere noen erfaringer med første runde av VRI prosjekter på Agder (2007-2010) med utgangspunkt i hva som er bakgrunnen for VRI. Vi har forsøkt å identifisere læring og endring på ulike felt. Rapporten bygger på ulike undersøkelser vi har gjort i forskerteamet og på observasjoner og erfaringer fra prosesser. Vi har tatt for oss ulike deler av VRI aktivitetene hver for seg og samtidig forsøkt å danne et helhetsbilde. Dette er ikke en evaluering av VRI Agder fra forskerprosjektet side. Det er heller ikke en forskningsrapport, selv om noen av diskusjonene og temaene her vil bli tatt videre i paper og artikler som er under arbeid. Dette må sees på som en kvalifisert refleksjon fra innovasjonsforskerne med grunnlag i empiriske studier. I og med at disse refleksjonene er basert på den enkelte forskers teoretiske tilnærming, så har vi valgt å lage rapporten i form av signerte kapitler.

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder