Kategoriarkiv: Nyheter

Higher Education and a Sustainable Society – Launching the book

On October 2nd students, professors, editors and other dedicated people was gathered in Grimstad for the launch of the book “Higher Education and a Sustainable Society”.

The presentation by authors and editors is available here.

Presenters and speakers:

 • Richard Ennals, professor Kingston University and UiA
 • Aslaug Kristiansen, professor UiA
 • Harald Knudsen, professor UiA
 • Astrid Stifoss-Hanssen, Assistant Professor, UiA
 • Tom Viggo Nilsen, Assistent Professor, UiA
 • Stina Torjesen, Associate Professor UiA
 • Terje Damman, County Mayor Vest-Agder

 

After the presentation there was a debate which is available here.

Member of the panel:

CEO Jan Roger Olsen (SSHF), Vice-rector Dag G. Aasland (UiA), Deputy County Mayor Jon-Olav Strand from Aust-Agder County,) project manager Jan Willy Føreland (Faveo), Associate Pofessor UiA Stina Torjesen.

 

Debatt omkring kunnskapsregionen Agder


Innkaller på vegne av Bjørgulv Sverdrup Lund til møte i Politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan Agder 2020

Klokken 16.30 arrangerer Regionalt forum Agder debatt omkring kunnskapsregionen Agder i foajeen til UiA Grimstad.

Alle medlemmene i PSG inviteres til å delta på debatten se program under:

 

Regionalt Forum Agder
Tidspunkt:
         20. november 2014 kl. 16.30
Sted:                     Campus Grimstad (vrimlearealet)

Tema er Kompetanse.

 

Stikkord for diskusjonen er:

 • Hva slags kompetanse trenger vi fremover?
 • Er utdanningsløpene rigget for fremtidige kompetansebehov?
 • Skaper kunnskapssamfunnet et kompetansegap? Går det nye skillet i samfunnet mellom de med formalutdannelse og de med realkompetanse?
 • Hva med de som har faller fra utdanningsløpet –hvordan forløser vi kunnskap som ikke synes på papiret?

 

Regionalt forum Agder er et samarbeid mellom Regionplan 2020, VRI Agder og RIS senteret ved UiA. Regionalt forum Agder skal være en arena for dialog og diskusjon, med det formål å gjøre oss alle klokere.

 

Invitasjon Regionalt forum Agder 20. november 2014

Oppstart av Regionalt forum Agder

Regionalt forum Agderer en åpen møteplass mellom akademia, næringsliv, innbyggere og politikere. Målet er å skape engasjement og dialog omkring viktige utviklingsutfordringer på Agder, samt bidra til en styrket dialog mellom forskning og de pågående sosiale og politiske debatter på Agder. Forumet skal være en brobygger mellom nasjonale, internasjonale trender og debatter, og lokale/regionale diskusjoner. Aktuelle aktører, resurspersoner og representanter settes sammen for å belyse ulike sider ved de spørsmål som er oppe til debatt. Regionalt forum skal ikke erstatte
nåværende fora, men fungere som et supplement til disse. Regionalt forum Agder vil være et samarbeid mellom sekretariatet for VRI- Agder, Regionplan Agder 2020 og RIS senteret ved UiA og skal adressere utfordringer og muligheter på Agder.
Sentrale beslutningstakere vil gjennom dialog og diskusjon få kunnskap som gjør dem i stand til å fatte viktig vedtak for videre vekst og utvikling i regionen. Det lages et årlig handlingsprogram for forumet.
For 2014/2015 er det planlagt følgende arrangement i regi av Regionalt forum Agder: ArendalsUKA. Tema: Norsk innovasjonspolitikk på ville veier?
September: Kristiansand. Tema: Agderkomp, hva er det?
November: Risør. Tema: annå ikke avklart