Kategoriarkiv: What’s going on?

Visit from Kingston Business School

This week the Master program in innovation and knowledge development, at School of  Business and law have been visited by a group of students from Kingston Business School, London headed by Lecturer, Dr. Pauline Olivia Parker. Together with the Norwegian master students they have attended lectures and visited businesses. The students have visited the MIL lab and been introduced to Industry 4.0 by the leader of the MIL lab Bernt Inge Øhrn. The group also attended the Eyde symposium om Industrial Symbiosis organised by Christophe F. Pinck, responsible for international relations in the Eyde Cluster. Finally, the students were received by REC Solar (formerly Elkem Solar) and the Production manager Jorunn Gislefoss and HR manager Eirin Vige Fidje, and give a presentation of the strategy of REC Solar, and a tour through the production facilities in Kristiansand.

The RIS-Centre is hosting a seminar on green transition together with NOREGIO

Nordisk rundbordsdiskusjon: Grønt skifte i et norsk perspektiv

Universitetet i Agder, Uglandsstua, Campus Grimstad, mandag 24. oktober 2016 Universitetet i Agder/RIS senteret og Nordregio vil gjerne invitere deg til Grimstad 24. oktober 2016 for et møte og workshop med lokale, regionale og nasjonale aktører for å diskutere muligheter og utfordringer knyttet til et grønt skifte i Norge. Nordregio et av Nordens ledende forskningsinstitutt innenfor regional utvikling og byplanlegging. Vi utfører strategisk forskning og produserer policyrelevant kunnskap med et nordisk og europeisk komparativt perspektiv. Workshopen er en del av «Nordic Green Growth Roadshows» som Nordregio arrangerer i alle de nordiske landene. Formålet med arrangementet er todelt:

  •  å samle lokale, regionale og nasjonale aktører innenfor offentlig administrasjon, forskning og privat næringsliv for å utveksle erfaringer og diskutere muligheter og utfordringer knyttet til et grønt skifte i Norge; og
  • å få innspill fra deltakerne på workshopen til det kommende samarbeidsprogrammet for Nordisk Ministerråds embetsmannskomité for regionalpolitikk i 2017-2020.

Universitetet i Agder, Uglandsstua, Campus Grimstad, mandag 24. oktober 2016

Påmelding

Påmelding sendes til ingrid.johnsen@nordregio.se senest 15. oktober. Møtet starter med felles lunsj for alle deltakerne. Gi beskjed om du ønsker å delta på lunsjen. Påmeldingen er bindende.

Program:

12.00 Lunsj
13:00 Velkommen
Arne Isaksen, Professor, Universitetet i Agder/RIS Center
13.10 Grønn vekst som pådriver for regional utvikling
Vincent Fleischer, Avdelingsdirektør KMD
13:30 Presentasjon av “Nordic Working Group on Green Growth – Innovation & Entrepreneurship”
Jukka Teräs, Senior Research Fellow, Nordregio
13.45 Industriell symbiose og grønn vekst i Norden: regionale case-studier
Ingrid Johnsen, Senior Research Fellow, Nordregio
14:00 Korte presentasjoner (10 min) fra deltakerne:
Trond Nilsen, Seniorforsker, NORUT
Lars Petter Maltby, CTO Eyde Cluster/ Managing Director Eyde Innovation Center
Torstein Thorsen Ekern, Prosjektleder, Klimapartnere Agder
14.45 Pause
15.00 Strukturert rundbordsdiskusjon om muligheter for grønt skifte med alle deltakerne
15.45 Oppsummering
16:00 Slutt

Last ned programmet her

PhD course in Lesbos, Greece

This week  (June 7th – 12th, 2015) the Institute of Worklife and Innovation arranges two PhD courses on Metochi Study Centre, Lesbos, Greece.

EX-604 PHILOSOPHIES OF SOCIAL SCIENCES (5 ECTS)

ORG-602 KNOWLEDGE ORGANISATIONS, MANAGEMENT AND KNOWLEDGE DEVELOPMENT(5 ECTS)

The two courses are arranges in collaboration with University of the Aegean.

Lecturers are:

Olav Eikeland: Aristotle’s concepts of theory and practice
George Tsobanoglou: Philosophical foundation of sustainable thinking
Evi D. Sampanikou: Philosophy and technological development
Hans Grelland: Care and sustainability
Hans Chr Garmann Johnsen: The concept of knowledge and modern organizations
Jon P. Knudsen: Social construction of knowledge
James Karlsen Constructing regional knowledge

20150608_093624_resized

Debatt omkring kunnskapsregionen Agder


Innkaller på vegne av Bjørgulv Sverdrup Lund til møte i Politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan Agder 2020

Klokken 16.30 arrangerer Regionalt forum Agder debatt omkring kunnskapsregionen Agder i foajeen til UiA Grimstad.

Alle medlemmene i PSG inviteres til å delta på debatten se program under:

 

Regionalt Forum Agder
Tidspunkt:
         20. november 2014 kl. 16.30
Sted:                     Campus Grimstad (vrimlearealet)

Tema er Kompetanse.

 

Stikkord for diskusjonen er:

  • Hva slags kompetanse trenger vi fremover?
  • Er utdanningsløpene rigget for fremtidige kompetansebehov?
  • Skaper kunnskapssamfunnet et kompetansegap? Går det nye skillet i samfunnet mellom de med formalutdannelse og de med realkompetanse?
  • Hva med de som har faller fra utdanningsløpet –hvordan forløser vi kunnskap som ikke synes på papiret?

 

Regionalt forum Agder er et samarbeid mellom Regionplan 2020, VRI Agder og RIS senteret ved UiA. Regionalt forum Agder skal være en arena for dialog og diskusjon, med det formål å gjøre oss alle klokere.

 

Invitasjon Regionalt forum Agder 20. november 2014