Forfatterarkiv: Hans Chr. Garmann Johnsen

Kvinner, Innovasjon og Ledelse

Vi i NOVUS arrangerer en temakveld for kvinner onsdag 04.03.15, kl. 18.00.
Eventen skjer på det nyoppstartede møtestedet HUSET i Grimstad.
I og med at kvelden er forbeholdt kvinner er temaet ikke overraskende: Kvinner, Innovasjon og Ledelse.Vi har blant annet fått inn tre sporty kvinner til å ha foredrag denne kvelden: Helene Fladmark (leder for Eyde-nettverket), May-Linda Magnussen (Agderforskning) og Julie Berg (fra appen Wonderloop).Eventen er gratis inkludert enkel matservering. Målet er bevisstgjøring rundt temaet og networking.

En event med påmelding og mer informasjon finnes her: http://attending.io/events/kvinner-innovasjon-og-ledelse

Dette kan virkelig bli en suksess og ikke minst god markedsføring av studiet!

Jeg vil med dette oppfordre dere til å spre ordet i nettverket deres.

Debatt omkring kunnskapsregionen Agder


Innkaller på vegne av Bjørgulv Sverdrup Lund til møte i Politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan Agder 2020

Klokken 16.30 arrangerer Regionalt forum Agder debatt omkring kunnskapsregionen Agder i foajeen til UiA Grimstad.

Alle medlemmene i PSG inviteres til å delta på debatten se program under:

 

Regionalt Forum Agder
Tidspunkt:
         20. november 2014 kl. 16.30
Sted:                     Campus Grimstad (vrimlearealet)

Tema er Kompetanse.

 

Stikkord for diskusjonen er:

  • Hva slags kompetanse trenger vi fremover?
  • Er utdanningsløpene rigget for fremtidige kompetansebehov?
  • Skaper kunnskapssamfunnet et kompetansegap? Går det nye skillet i samfunnet mellom de med formalutdannelse og de med realkompetanse?
  • Hva med de som har faller fra utdanningsløpet –hvordan forløser vi kunnskap som ikke synes på papiret?

 

Regionalt forum Agder er et samarbeid mellom Regionplan 2020, VRI Agder og RIS senteret ved UiA. Regionalt forum Agder skal være en arena for dialog og diskusjon, med det formål å gjøre oss alle klokere.

 

Invitasjon Regionalt forum Agder 20. november 2014