Invitasjon til konferanse: Coping with the future

Står vi overfor en ny industriell revolusjon, Industri 4.0, drevet fram av kunstig intelligens, obot’er og «internet of things» og overgangen til mer bærekrefteige løsninger? I så fall, hva betyd dette for bedrifter og for arbeid? Hvordan blir jobbene i fremtiden? Må den norske modellen endres? Hvilken politikk kan bidra til å forberede oss på dette?

Dette er spørsmål vi vil diskutere på konferansen 8. oktober. Konferansenes arrangeres i samarbeid med NTNU, NORCE og EUWIN, et Europeisk nettverk som ble initiert av EU kommisjonen noen år tilbake og som har som formål å fremme workplace innovation i europeisk næringsliv. EUWIN har lanser begrepet Workplace Innovation 4.0.

Representanter for industri, partene i arbeidslivet og politikk fra Norge og Europa vil diskutere det utfordringsbildet vi nå ser. Det blir innlegg og debatter.

Meld deg på vei: http://www.copingwiththefuture.com/