Debatt omkring kompetanse for fremtidens Agder


Opptak møte i Politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan Agder 2020 20. November i UiA Grimstad