Sørlandets transformasjon

Under Ibsen-/ Hamsun-dagene holder RIS  seminar på UiA i Grimstad fredag 17. august kl 10-13: http://www.ibsenhamsun.no/program/

Tema: Sørlandets transformasjon:

Innlegg

Olav Arild Abrahamsen: Sosiale strukturere i utviklingen av Sørlandsbyene:  Eksempel Farsund
Jon Paschen Knudsen:  Sosial og politisk transformasjon på Agder
Arne Isaksen: Produksjonens transformasjon: fra Fordisme til kunnskapsbasert økonomi: Eksempel fra IKT på Agder

Hans Chr Garmann Johnsen: Modernisme og Sørlandet.