Nasjonal VRI samling 16 – 17. november 2010 i Tromsø

Samling for prosjektledere og andre sentrale aktører i samhandlings-og forskerprosjektene i VRI 16 – 17. november 2010, Tromsø

Program